Xarxa de Calor del Pas de la Casa

Xarxa de Calor del Pas de la Casa

FEDA Ecoterm té un projecte per construir una xarxa de calor urbana al Pas de la Casa que permeti oferir un sistema de calefacció que integri la biomassa.

Amb la calefacció urbana, fem el pas cap a la qualitat de vida i la sostenibilitat!

FEDA Ecoterm té un projecte per construir una xarxa de calor urbana al Pas de la Casa que permeti oferir un sistema de calefacció més eficient i sostenible. A més, l’objectiu és que la calor es produeixi en una central que integri la biomassa com a font de producció renovable. La calor serà distribuïda mitjançant una xarxa urbana al poble del Pas de la Casa, que ens permetrà reduir les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle. Proporcionar confort i benestar als habitants i visitants del Pas de la Casa és el nostre propòsit.

Aspectes generals:

  • Redueix les emissions de CO2 i altres gasos nocius.
  • Es podran eliminar del centre urbà nombrosos punts de combustió. El punt centralitzat de combustió estarà apartat del centre i a més es pot garantir un rendiment òptim de la combustió.
  • Es diversifiquen les fonts d’energia, la qual cosa representa un aspecte important des del punt de vista de la garantia de subministrament d’energia al país.

El projecte preveu realitzar quatre instal·lacions ben diferenciades, cadascuna amb una funció concreta:

  • Planta de generació i bombeig: en aquesta instal·lació es realitzarà per una banda la producció, i per l’altra el bombeig i tractament d’aigua per portar l’aigua calenta fins a totes les subestacions, garantint un cabal adequat per poder realitzar la transferència de calor de manera òptima.
  • Xarxa de calor per subministrar energia tèrmica als potencials consumidors del Pas de la Casa: es preveu que surti des de la central que distribueixi calor per la major part dels carrers del Pas de la Casa.
  • Subestacions: són els elements que realitzen l’intercanvi de calor entre la xarxa i els clients finals.