Què és una xarxa de calefacció urbana?

La calefacció urbana o de districte és un sistema de calefacció central, com la de qualsevol comunitat de veïns però de grans dimensions per a una ciutat o un barri. Disposa d’una instal·lació que s'utilitza per escalfar aigua i que es canalitza pels seus carrers perquè arribi a totes les llars, incrementant l’eficiència en l’aprofitament de l'energia i la disminució de l’impacte ambiental.