Organització

Membres i president del Consell d'Administració de FEDA Ecoterm i el seu equip directiu.

Consell d'Administració

President

Albert MOLES BETRIU - Director General de FEDA

Gerent

Alberto MANZANO MARTÍNEZ - Gerent FEDA Ecoterm

Consellers

Jordi TRAVÉ OBIOLS - Director de Noves Infraestructures (propera incorporació) i d'Operacions (en funcions)

Marta SUÑÉ MANICH - Directora Financera de FEDA

David Borras - Conseller Independent

Secretària del consell

Elisabet SERRANO SERRANO - Responsable departament jurídic