Organització

02/08/2019 14:05

Equip FEDA Ecoterm

Director

Jordi TRAVÉ

Enginyers 

Frederic BALLESTÀ

Hans URBAN

Consell d'Administració

President

Albert MOLES BETRIU - Director General de FEDA

Membres 

Imma JIMÉNEZ GONZALEZ - Directora d'Activitats de Creixement

Eva IGLESIAS GARCIA - Directora de Planificació estratègica financera

Jordi TRAVÉ OBIOLS - Gerent de FEDAECOTERM