Organització

Membres i president del Consell d'Administració de FEDA Ecoterm i el seu equip directiu.

Consell d'Administració

President

Albert MOLES BETRIU - Director General de FEDA

Vocals 

Jordi TRAVÉ OBIOLS - Gerent de FEDA Ecoterm

Marta SUÑÉ MANICH - Directora Financera de FEDA

Secretària del consell

Elisabet SERRANO SERRANO - Responsable departament jurídic