• La cogeneració consisteix en produir i utilitzar simultàniament electricitat i calor a partir d’una mateixa font d’energia en una mateixa instal·lació. Es basa en el fet que la producció d’electricitat (a partir d’un motor tèrmic o d’una turbina) dissipa una gran quantitat de calor habitualment inutilitzada. La cogeneració dóna valor a aquesta calor fins a poder arribar a un rendiment energètic global d’un 85%.

  • El gas natural liquat (o GNL) és gas natural en estat líquid. Quan el gas natural es refreda a -161ºC a pressió atmosfèrica, el gas natural es converteix en un líquid transparent com l'aigua, inodor, incolor, i no és ni corrosiu ni tòxic. El GNL pesa una mica menys de la meitat de l'aigua pel que, si el GNL cau sobre l'aigua, sura i s'evapora a temperatura ambient.

  • La calefacció urbana o de districte és un sistema de calefacció central, com la de qualsevol comunitat de veïns però de grans dimensions per a una ciutat o un barri. Disposa d’una instal·lació que s'utilitza per escalfar aigua i que es canalitza pels seus carrers perquè arribi a totes les llars, incrementant l’eficiència en l’aprofitament de l'energia i la disminució de l’impacte ambiental.

  • A partir de la tardor del 2016 el FEDAECOTERM prestarà aquest nou servei de calefacció urbana a la zona de Soldeu, prop de la central de cogeneració, on està ubicat el primer projecte. Cal residir a la zona i contactar el servei comercial de FEDA per tenir més informació. En els propers anys el servei també es donarà a partir del centre de tractaments de residus de la Comella i abastirà la zona d’Andorra la Vella més propera al centre. 

  • La calefacció urbana surt més econòmica perquè el consumidor estalvia diners en l'energia i les instal·lacions que hauria d'usar en els seus propis sistemes de calefacció. No hi ha despeses de manteniment de caldera, ni de revisions del conducte de fums, ni de l’estanqueïtat de la cisterna de gasoil. A més no cal preocupar-se d’omplir la cisterna i no produeix cap olor ni fums.

  • La calefacció urbana només necessita una caldera per tota la zona de Soldeu, és el concepte “d’una caldera per tot el poble”. L’aigua arriba per unes canonades soterrades a la via pública i alimenten els edificis. Amb aquest sistema la temperatura de l’aigua i el seu cabal estan garantits en tot moment per els doblaments de les instal·lacions en la seva producció. Són les  diferències més importants respecte a un sistema de calefacció individual.

  • El GNL s'emmagatzema a baixa temperatura (-161 ºc) en dos dipòsits situats a la planta de cogeneració. Els dipòsits de GNL tenen una doble paret dissenyada per suportar terratrèmols i forts vents. El transport de GNL per omplir els dipòsits es fa amb camions cisterna específics.

    La cadena de producció i distribució de GNL està dissenyada per evitar fuites i prevenir incendis. Els riscos més alts són la seva baixa temperatura (criogènica) i la seva combustibilitat. Els vessaments de GNL s'evaporen ràpidament on la condensació del vapor d'aigua a l'aire crea una boirina. El GNL no s’encén fàcilment, la flama no és molt forta, no fumeja i no s'estén. El combat d'un foc de GNL és molt similar a la de la gasolina o gasoil, no hi ha perill d'explosió en llocs oberts.