El nou marc legal de l'energia

19/10/2015 09:55

El llibre blanc de l’energia, presentat el 2012, té com a objectius principals els següent punts:

 • Millora de l’autoabastiment: augment de la generació local d'electricitat des del 7% actual fins a un 33% el 2022 (i fins al 43% el 2042)
 • Reducció de les emissions: disminució d'un 8,2% en les emissions unitàries entre 2013 i 2022, passant de 264Tn a 242Tn per GWh
 • Diversificació de les fonts d'energia: reducció de la dependència del gasoil calefacció i de les importacions elèctriques d'un 92% el 2012 a un 70% el 2022 
 • … tot això mantenint la competitivitat del sector: manteniment d'un diferencial avantatjós tant en tarifes com en nivell de qualitat del servei en relació als països veïns
 • Seguretat de subministrament: cobertura de la punta de la demanda d'importació, passant d'un marge de cobertura pràcticament nul actualment a un 38% el 2022
 • Dinamització de l'economia d'Andorra amb un pla d'inversió de 230 milions d'euros en 10 anys, equivalent al 10% del PIB repartiment de les fonts d’energia.

Repartiment de les fonts d'energia

En el marc de l’autoabastiment i la diversificació de les fonts d’energia es preveu ampliar la producció hidràulica amb minicentrals i construir 10 plantes de cogeneració amb la seva xarxa de calor urbana.

Amb aquestes previsions el repartiment de les fonts d’energia seria el següent:

nou marc legal 1

 Avançament dels aspectes clau

A data d’avui l’avançament dels aspectes clau per al desenvolupament del nou model del sector energètic a Andorra és el que segueix:

 • Desenvolupament de plantes de cogeneració
  • Inici de la construcció de la planta de cogeneració de Soldeu. Finalització de la construcció prevista pel 2016
  • Planificació de la planta de la Comella en estat avançat
 • Obertura al sector privat
  • Desenvolupament de plantes de fonts renovables, ex. mini centrals hidràuliques, fotovoltaica
 • Preparació de FEDA per al nou context
  • Reorganització de FEDA per formalitzar la totalitat de funcions requerides de servei públic i separar-les de les que tindrà amb la participació del sector privat
 • Desenvolupament normatiu
  • Aprovació del decret per a les centrals mini centrals hidràuliques i fotovoltaica
  • Redacció d'un primer esborrany de la Llei FEDA 

Necessitats d’inversió

En base al model previst en el llibre blanc la capacitat d’inversió de FEDA no és suficient per cobrir tots els projectes. És necessària l’aportació de capitals privats per garantir el desenvolupament del model.

nou marc legal2 v2

Necessitat d’un nou marc legal de l’energia a Andorra

Aquest nou marc legal ha de permetre desenvolupar tots els projectes en base als objectius del llibre blanc.

Un dels aspectes importants és definir les atribucions de servei públic gestionades per FEDA i les que poden estar participades parcialment per inversors privats. El nou marc legal hauria de permetre a FEDA crear societats dedicades a activitats de diversificació (com per exemple l'eficiència energètica en edificis públics o la mobilitat elèctrica, etc.) i també permetre la participació de particulars en els projectes de generació, assegurant així la cobertura de les inversions necessàries per al seu desenvolupament.

Aquesta implicació del sector privat ajudaria el desenvolupament de l'activitat econòmica a Andorra mitjançant la mobilització de la inversió i facilitaria la transició cap a noves activitats i serveis com a resposta als canvis del sector energètic.