Neix FEDA Ecoterm, un projecte de país

FEDA presenta FEDA Ecoterm, un nou servei de calefacció urbana que proporciona millor rendiment, més respecte per al medi ambient i tot, a un preu més econòmic juntament amb la garantia de qualitat de FEDA. Es tracta d’un sistema de calefacció central, com la de qualsevol comunitat de veïns, però de grans dimensions, per proveir una ciutat o un barri. Disposa d’una instal·lació que produeix la calor que s’utilitza per escalfar aigua i que es canalitza pels seus carrers perquè arribi a totes les llars, incrementant l’eficiència en l’aprofitament de l’energia i la disminució de l’impacte ambiental. Ja se’n pot consultar tota la informació al web www.fedaecoterm.ad, que recull dades tècniques i diversos materials divulgatius.

La xarxa de calefacció urbana alimentarà inicialment el poble de Soldeu i la zona de la carretera general a l'alçada d’Incles. La planta que produirà l’aigua calenta i electricitat està situada al costat de la carretera general 2 a Incles. Es caracteritza pel fer de ser una central de cogeneració. Per produir l’aigua calenta i l’electricitat aquest tipus d’instal·lació fa servir gas natural liquat (GNL). Aquest combustible fòssil és el que té menys impacte ambiental i es transporta amb cisternes de la mateixa manera que el gasoil. És un projecte que està en curs de realització.

La planta de cogeneració disposarà d’un motor que produirà aigua calenta amb una potència de 1.800 kW, i electricitat amb una potència similar. Tindrà una caldera de 2.000 kW per assumir les puntes de consum dels clients perquè el motor funcioni el màxim d’hores possibles al millor rendiment. Per assegurar el subministrament en tots els casos, per indisponiblitat de la caldera o del motor en cas de manteniment o avaria, es disposarà d’una caldera de 4.000 kW, amb la qual cosa hi haurà disponibilitat d’aigua calenta tot l‘any. A més, hi haurà dos dipòsits de GNL de 120 m3 cadascun, que permetran tenir una autonomia de molts dies per subministrar la planta de cogeneració.

 

A PUNT PER A L’HIVERN 2016-2016

A més de poder alimentar tota la zona d’Incles i Soldeu amb aigua calenta, la planta podrà augmentar més del 10 % l’electricitat produïda a Andorra, que equival aproximadament a un 2 % del consum global d’electricitat. La xarxa de calefacció urbana estarà enllestida al principi del 2016 i la central de cogeneració, el maig del 2016.

Aquesta zona és molt interessant per implantar una xarxa de calefacció urbana per la densitat elevada de consumidors potencials. És la primera instal·lació d’aquest tipus que es fa a Andorra i servirà com a projecte pilot per a futures implantacions.

Amb horitzó a l’any 2019, es preveu l’entrada en servei d’una segona xarxa de calefacció urbana a Andorra la Vella aprofitant l’escalfor residual que genera del Centre de Tractament de Residus ubicat a la Comella. Aquesta instal·lació podrà fornir de calefacció i aigua calenta els habitatges, empreses i edificis públics ubicats a la carretera de la Comella, gran part del carrer Prat de la Creu i part de la Baixada del molí i Prada Motxilla.