Avantatges

Les xarxes de calor tenen una sèrie de beneficis i atributs com poden ser l'eficiència, el rendiment o el respecte pel medi ambient.

17/06/2020 13:20

Millor rendiment. De mitjana, es calcula que té rendiments un 10% superiors com a mínim, als sistemes de calefacció centralitzats d’edificis i entre un 30%, un 40% o superior als individuals d’habitatges. A més, s’augmenta l’eficiència energètica dels sistemes de producció gràcies a unes centrals de qualitat industrial, pilotades i mantingudes tot l’any per professionals altament qualificats. S’estalvia en el manteniment de totes les calderes individuals o col·lectives que es necessitarien per subministrar els clients de la xarxa de calefacció urbana i els dipòsits de combustible individuals.

Més respectuós amb el medi ambient. La calefacció urbana realitzada per cogeneració és el mètode més barat per reduir l'ús del gasoil i té una de les petjades de carboni més baixes de totes les plantes de generació basades en combustibles fòssils. Es poden controlar millor les molèsties (qualitat de l’aire, soroll, emmagatzematge de combustible, etc.) gràcies a les accions centralitzades a nivell de la caldera.

Més econòmic. El consumidor estalvia diners en l'energia i les instal·lacions que hauria d'usar en els seus sistemes de calefacció. També s’estalvia diners en el manteniment de totes les calderes individuals o col·lectives que es necessitarien per subministrar els clients de la xarxa de calefacció urbana i en els dipòsits de combustible individuals.

Més adaptable. Es poden fer canvis en la font d’energia de tot un poble o barri sense intervenir en els edificis o en els carrers. Les fonts de calor que poden utilitzar-se admeten possibilitats, com l'energia geotèrmica o energies residuals de processos tèrmics de la indústria o de la cogeneració, solar, tractament de residus, etc.. També es pot utilitzar la generació de calor per generar fred per a climatització.

Més beneficis pel país

 • Possibilitat d'ús d'energies renovables, residuals i locals que d'altra manera es malbaratarien.
 • Possibilitat de combinar la generació tèrmica amb l'elèctrica. (cogeneració) 
 • Millora del paisatge urbà. 
 • Menor dependència energètica.

Més beneficis per a l’administració Pública

 • Millora de la marca de ciutat. Més valor afegit.
 • Aparells eficients que redueixen l’impacte ambiental i el consum dels recursos energètics.
 • Gestió i manteniment centralitzats que redueixen el control d’emissions.
 • Possibilitat d’ús d’energies renovables, residuals i locals que d’altra manera es malbaratarien.
 • Possibilitat de combinar la generació tèrmica amb l’elèctrica (cogeneració)
 • Millora del paisatge urbà.
 • Reducció de l’efecte d’illa de calor urbana.
 • Tractament més eficient del soroll i la seguretat en les centrals generadores.
 • Possibilitat de minimitzar l’ús d’espai per a instal·lacions tècniques.
 • Reducció de despeses globals (energia, manteniment i inversió).
 • Menor dependència energètica.

Més beneficis per als usuaris 

 • Estalvi de l’espai dedicat als aparells de generació de calefacció i refrigeració; es pot alliberar fins al 90% d'aquest espai a cada edifici.
 • Accés a una font d’energia de cost econòmic competitiu.
 • Reducció de la inversió en aparells, manteniment i renovació.
 • Externalització de la gestió. Una gestió unificada permet optimitzar els processos.
 • Reducció del personal de manteniment.
 • Reducció de les tasques de gestió.
 • Més seguretat d’abastament.
 • Reducció del nivell de vibracions i de sorolls.
 • Disminució de riscos sanitaris (legionel·la).

Més beneficis per als promotors immobiliaris

 • Economies en la construcció: estalvi en instal·lacions interiors dels edificis pel fet de no necessitar les màquines de producció.
 • Més espai útil comercialitzable ja que les dimensions de la sala tècnica són molt més reduïdes.
 • Millor estètica dels edificis ja que no calen xemeneies pels fums de la combustió de la calefacció.
 • Edifici amb més valor afegit.
 • Millora etiqueta energètica respecte a sistemes de calefacció tradicionals.