Gas natural liquat

El gas natural liquat (o GNL) és gas natural en estat líquid

Que és el gas natural liquat?

El gas natural liquat (o GNL) és gas natural en estat líquid. Quan el gas natural es refreda a -161  °C a pressió atmosfèrica, es converteix en un líquid transparent com l'aigua, inodor, incolor, i no és ni corrosiu ni tòxic. El GNL pesa una mica menys de la meitat que l'aigua, és a dir, la seva densitat és de 0,45 kg/l. Per la qual cosa, si el GNL cau sobre l'aigua, sura i s'evapora a temperatura ambient.

El GNL és la forma d'emmagatzematge de gas més eficient i ocupa aproximadament unes 600 vegades menys espai en fase liquida que en fase gasosa fet que n'economitza el transport i l'emmagatzematge. Es compon essencialment de metà (més del 90%).

Com es transporta?

El gas natural es transporta per un gasoducte des del jaciment fins a la planta de liqüefacció, des d'on novament es pot transportar amb total seguretat fins al mercat de destí utilitzant vaixells, de manera similar al petroli cru.

Quan arriba a la destinació es regasifica a la terminal de gasificació per poder-lo distribuir per gasoducte convencional o transportar-lo amb camions en forma líquida.

Quan no arriba el gasoducte convencional, una altra modalitat de distribució consisteix en el transport de GNL a bord de cisternes dissenyades especialment des de les plantes regasificadores que reben el producte dels vaixells metaners fins als clients que disposen de dipòsits de GNL que estan dissenyats per emmagatzemar i regasificar el gas per a utilitzar-lo.

Camió cisterna

Com s’emmagatzema?

El GNL s'emmagatzema a -161  °C i en dipòsits criogènics especials per mantenir una baixa temperatura. El típic dipòsit de GNL per alimentar una instal·lació industrial consta de dos parets d’acer inoxidable. Entre elles existeix un important aïllament tèrmic i buit, que és un aïllant tèrmic molt poderós. Així es minimitza l’entrada de calor a l’interior i, per tant, minimitza l’efecte pel qual el GNL es converteix en gas.

L’aïllament tèrmic, la seguretat i la resistència són les consideracions de disseny primàries a l'hora de construir aquests dipòsits.

Dipòsits GNL

 Seguretat

La cadena de producció i distribució de GNL està dissenyada per evitar fuites i prevenir incendis. Els riscos més alts són la baixa temperatura (criogènica) i la seva combustibilitat. Els vessaments de GNL s'evaporen ràpidament per la diferència de temperatura entre l’ambient i el gas en estat líquid.

Impacte ambiental

El gas natural té el menor impacte ambiental de tots els combustibles fòssils per l'alta relació d'hidrogen-carboni en la seva composició. Les emissions de diòxid de sofre, SO2 queden pràcticament eliminades, i les emissions de CO2 es redueixen considerablement. Els vessaments de GNL es dissipen a l'aire i no contaminen el sòl ni l'aigua. 

Impacte mediambiental