El marc legal de l'energia

La Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, són les lleis que regulen el sector energètic.

Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc)

Llei 21_2018 - Litecc

La Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, aprovada el 13 de setembre del 2018, té com a objectius principals els següents punts:

1. Reduir la intensitat energètica nacional en un mínim d’un 20% a l’any horitzó 2030, i en un mínim d’un 30% a l’any horitzó 2050, en relació a l’any base 2010.

2. Reduir les emissions anuals no absorbides de gasos d’efecte hivernacle en relació a l’escenari Business as usual, en un mínim de 37% a l’any horitzó 2030.

 3. Augmentar la producció elèctrica nacional com a mínim fins al 33% de la demanda a l’any horitzó 2030, i com a mínim fins al 50% a l’any horitzó 2050.

 4. Assegurar un percentatge d’energies de fonts d’origen renovable en relació a la producció elèctrica nacional no inferior al 75%.

 5. Augmentar el percentatge dels vehicles a propulsió elèctrica en el parc automobilístic nacional de turismes fins com a mínim el 20% a l’any horitzó 2030, i fins com a mínim el 50% a l’any horitzó 2050.

 6. Reduir a la meitat les emissions derivades del sector del transport intern.