Electricitat i calor

La cogeneració consisteix en produir i utilitzar simultàniament electricitat i calor a partir d’una mateixa font d’energia en una mateixa instal·lació.

La cogeneració consisteix en produir i utilitzar simultàniament electricitat i calor a partir d’una mateixa font d’energia en una mateixa instal·lació. Es basa en el fet que la producció d’electricitat (a partir d’un motor tèrmic o d’una turbina) dissipa una gran quantitat de calor habitualment inutilitzada. La cogeneració dóna valor a aquesta calor fins a poder arribar a un rendiment energètic global d’un 85%.

Una instal·lació clàssica obté un rendiment elèctric d’un 35% - 40% aproximadament, mentre que la resta d’energia (60% - 65%) es perd en forma de calor. En un sistema de cogeneració al voltant d’un 40% de l’energia primària es transforma en electricitat gràcies a un alternador i entre el 45% - 50% es recupera en forma de calor mitjançant un intercanviador que permet escalfar un circuit tancat d’aigua. Aquesta aigua s’utilitza per a la calefacció dels edificis, per a aigua calenta sanitària, o per a processos industrials. L’electricitat produïda es posa a disposició de la xarxa elèctrica.

La cogeneració permet d’optimitzar el consum de combustible primari i de reduir les emissions de gas d’efecte hivernacle. Tot i així, les instal·lacions de cogeneració han de produir prop dels llocs de consum de la calor per minimitzar el cost del transport i les pèrdues en la xarxa. La cogeneració es pot utilitzar a gran escala (instal·lacions industrials, centrals electrotèrmiques...), com també a petita escala en zones residencials.