Organització

02/08/2019 14:05

Consell d'Administració

President

Albert MOLES BETRIU - Director General de FEDA

Vocals 

Jordi TRAVÉ OBIOLS - Gerent de FEDA Ecoterm

Marta SUÑÉ MANICH - Directora Financera de FEDA

Secretària del consell

Elisabet SERRANO SERRANO - Responsable departament jurídic