Organització

02/08/2019 14:05

Consell d'Administració

President

Albert MOLES BETRIU - Director General de FEDA

Membres 

Imma JIMÉNEZ GONZALEZ - Directora d'Activitats de Creixement

Jordi TRAVÉ OBIOLS - Gerent de FEDAECOTERM